KAŽDÝ DEN  NOVÉ ZBOŽÍ
nyní také i pro "ČeskoSlovenské" obchodníky

Každý den NOVÉ ZBOŽÍ a SPECIÁLNÍ AKCE

Podporujeme veškeré rychlé online platby pomocí bezpečné platební brány

V Luxury Fashion Outlet platíte bezpečně online


Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro koupi zboží podnikateli od společnosti BOMANITAS s.r.o., IČO: 018 13 838, se sídlem Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 212105 (dále jen „BOMANITAS s r.o.“ nebo „prodávající“) a určují závazná pravidla, kterými se řídí závazkové vztahy vznikající mezi společností BOMANITAS s.r.o. a podnikateli (jejími velkoobchodními partnery). Všeobecné obchodní podmínky blíže specifikují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je obchodní společnost BOMANITAS s.r.o. a kupujícího, kterým může být fyzická nebo právnická osoba, a to pouze podnikatel (kupuje zboží za účelem jeho dalšího prodeje, tj. za účelem dosažení zisku). Vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Vymezení základních pojmů

Dodavatel/prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů prodává kupujícím výrobky nebo poskytuje služby. Prodávajícím je společnost BOMANITAS s.r.o. Kupující/obchodní partner je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami a občanským zákoníkem. Kupní smlouva je dvoustranným právním jednáním, kterým se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu movitou věc (zboží) určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a umožnit mu nabýt vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

Založení spolupráce mezi prodávajícím a kupujícím (obchodním partnerem)

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují spolupráci mezi prodávajícím a obchodním partnerem v rámci divize Velkoobchod. V případě zájmu kupujícího o spolupráci s www.luxuryfashionoutlet.eu jako prodávajícím, je nezbytné se v první řadě zaregistrovat na těchto velkoobchodních stránkách pro zpřístupnění cen a možnosti online objednávání zboží za VO ceny.

Jak se správně zaregistrovat?

Použijte odkaz na úvodní straně eshopu (symbol vedle nákupního košíku) Nová registrace. Vyplňte vaši platnou emailovou adresu, zvolte si vlastní heslo, které je dobré si poznamenat nebo zapamatovat a závěrem také opsat správně text z obrázku, který chrání eshop proti nepovoleným přístupům. Na email vám obratem po úspěšném vyplnění dorazí POTVRZUJÍCÍ LINK REGISTRACE, ten kliknutím potvrdíte a tento link vás také automaticky přesměruje na velkoobchodní sekci, kde již uvedete veškeré vaše údaje jako jsou Název firmy, Fakturační adresa, Dodací adresa, IČO... atp. Po úspěšném provedení, bude následně vaše registrace námi schválena (až do samotného schválení na naší straně, o kterém vás budeme písemně informovat není možné nakupovat ani zobrazit vaše konkrétní nákupní ceny online), a to VŽDY NEJPOZDĚJI do 48 hodin od PROVEDENÍ REGISTRACE! Vyplňte prosím vaše údaje přesně a poctivě. Veškeré registrace jsou kontrolovány a nepřesné nebo zavádějící údaje vedou k zamítnutí registrace a tím také nemožnosti nákupu v našem eshopu. Pokud budete mít i přes tento podrobný návod problémy s registrací, neváhejte nás kontaktovat telefonicky na čísle 722 73 00 73, emailem: info@luxuryfashionoutlet.eu, pomocí WhatsApp aplikace, přes náš online Kontaktní formulář nebo využijte náš bezplatný online chat přímo na našem webu.

Podmínky spolupráce s obchodím partnerem

Při zahájení obchodní spolupráce předá nebo přímo online zaregistruje obchodní partner prodávajícímu veškeré identifikační údaje (jako je zejména přesný název firmy, sídlo, IČO, DIČ, číslo účtu, dodací adresa pokud je odlišná od sídla společnosti), případně další doklady, na jejichž základě budou vystavovány daňové doklady za odebrané zboží. Po úspěšné registraci zanesení nového obchodního partnera do firemní databáze prodávajícího může obchodní partner zahájit odběry zboží v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Každá registrace je následně schvalována zpravidla nejpozději do 48 hodin, v případě neschválení registrace vás budeme informovat.

V případě 0 aktivity VO účtu v časovém horizontu:
- 30 dnů (NOVÝ ZÁKAZNÍK)
- 180 kalendářních dnů (STÁVAJÍCÍ ZÁKAZNÍK)

je účet automaticky systémem deaktivován či kompletně vymazán. O jeho reaktivaci, můžete písemně požádat na email: info@luxuryfashionoutlet.eu

Jak nakupovat

Po úspěšné registraci a přihlášení se vám již zobrazí kompletní nabídka produktů s aktuálními velkoobchodními cenami. Cena u konkrétních produktů je uvedena bez DPH. Ceny jsou aktuální v momentě uskutečnění objednávky. Stačí si tedy pouze již vybrat z jednotlivých produktů a pak použít tlačítko „KOUPIT„. Tímto tlačítkem se objednané množství vloží jednorázově do košíku. V košíku si můžete dané množství také libovolně měnit, či rušit. Pokud měníte množství zboží v košíku, nezapomeňte použít tlačítko aktualizovat. Pokud jste s výběrem zboží spokojeni, použijte tlačítko „PŘEJÍT DO POKLADNY„, kde již máte předvyplněné fakturační a dodací údaje. Jako poslední krok je nutné zvolit způsob platby a dopravy. Veškeré objednávky, které jsou zakončeny kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“, jsou závazné. Zákazník tímto také potvrzuje, že byl seznámen s obchodními, platebními a reklamačními podmínkami. Zákazník po objednání obdrží potvrzovací email, jehož doručením dochází k uzavření kupní smlouvy.

Ceny

Nákup zboží obchodním partnerem od prodávajícího není hodnotově limitován.

Obchodní partner nakupuje od prodávajícího zboží za velkoobchodní ceny. Velkoobchodní ceny se řídí platným velkoobchodním ceníkem zveřejňovaným v neveřejné sekci na internetových stránkách prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny zveřejněné ve velkoobchodním ceníku dle aktuální situace na trhu. Celková cena za dodávané zboží se skládá z kupní ceny za zboží a případně přepravného či doběrečného.

Balné ani manipulační poplatky neúčtujeme!

Stornování objednávky

Odeslanou a potvrzenou objednávku je možné stornovat telefonicky nebo elektronickou poštou (prosíme uveďte vždy číslo Vaší objednávky) a to do nejpozději do 120 minut od zadání objednávky. Storno poplatky v tomto případě neúčtujeme. Pokud je objednávka stornována po 120 minutách od zadání objednávky, činí storno poplatek 50% z celkové kupní ceny. V případě dlouhodobé nedostupnosti zboží, nebo změny či vyřazení produktu z katalogu si vyhrazuje prodávající právo objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy stornovat. O případném stornování objednávky z uvedených důvodu bude zákazník o této skutečnosti následně písemně informován. Jako STORNO objednávky se také považuje kupujícím objednané a kupujícím nezaplacené zboží v termínu na potvrzení objednávky výslovně písemně uvedeném, kdy takto Prodávajícímu nárok na STORNO poplatek ve výši 50% z celkové ceny včetně DPH vzniká. Po vzniklém datu splatnosti kdy Kupující v termínu objednávku nebo fakturu řádně neuhradí, a z tohoto důvodu zboží není ze skladu Prodávajícího vůbec odesláno, je automaticky účtováno Kupujícímu skladné ve výši 100 Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den, počínaje datem splatnosti objednávky nebo faktury, kde převýši-li úložní doba hodnotu zboží nebo dobu 20 po sobě jdoucích kalendářních dnů, bude zboží po této době nenávratně zlikvidováno, čímž však není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody, STORNO poplatku a skladného.

Dopravné

Výše dopravného je plně odvislá, dle vámi zvoleného způsobu dopravy, respektive dopravce.

V případě, že si Kupující zásilku nepřevezme od Dopravce, České pošty či například nevyzvedne v úložní době, nebo jiným způsobem zmaří její doručení, je povinen uhradit Prodávajícímu přepravní náklady vynaložené v plné výši, a to se týká i případného opětovného zaslání na žádost kupujícího. Náklady musí být uhrazeny ještě před opětovným zasláním a to včetně nákladů prvotního zaslání vzniklých. V případě vrácení se zásilky prodávajícímu z důvodu nevyzvednutí od Dopravce či České pošty viz výše, a ztraceném zájmu o zboží či další nečinnosti k řešení situace nebo vzniklých nákladů ze strany kupujícího, je kupující mimo uvedené také povinen uhradit STORNO poplatek ve výši 50% prodejní ceny objednaného zboží včetně DPH, s čímž kupující potvrzením a přijetím těchto obchodních podmínek také bezvýhradně souhlasí. V případě platby předem a STORNA objednávky z důvodu výše popsaných, je STORNO poplatek odečten z již zaplacené částky včetně přepravních nákladů a veškerých bankovních poplatků s objednávkou a vrácením rozdílu případně vzniklých. Rozdíl bude následně vrácen na účet kupujícího.

Naše společnost využívá následující způsoby přepravy:

 • Expresní přeprava zásilek (Evropská Expresní kurýrní služba)
 • Kurýrní NONSTOP služba PRAHA
 • Přepravní společnosti (PPL, FedEx, GLS, DPD)
 • Osobní odběr PRAHA
 • Doručení Obchodním zástupcem naší společnosti

Veškeré zboží je SKLADEM a veškeré objednávky expedujeme IHNED! U zboží z kategorií SETY a SPECIAL v některých případech nutno počítat s delší DODACÍ LHŮTOU, tj. v rozmezí 1-3 dny, respektive 3-7 prac. dní u balení 100 ks+, a to v závislosti na aktuální vytíženosti skladu.

Platební podmínky

Platit za objednané zboží lze:

 • Standardní bankovní převod
 • Bankovní převod se splatností 7, 14, 30, 60 nebo 90 dnů (pro partnery s nákupní historií)
 • Platební kartou online
 • Online bankovním převodem
 • Platební kartou
 • Hotově
 • Na dobírku

ZBOŽÍ z kategorie MASTER SETY (25 ks+) a SPECIAL & BESTSELLER NELZE HRADIT "Na dobírku" ani "Bankovním převodem se splatností" (výjma partnerů s obratem nad 300.000,-Kč bez DPH/měsíc).

Přechod nebezpečí škody na věci a výhrada vlastnictví

Nebezpečí škody na obchodního partnera přechází okamžikem převzetí zboží v provozovně prodávajícího, od přepravce nebo okamžikem, kdy se kupující dostane ve smyslu ustanovení § 2121 odst. 2 občanského zákoníku do prodlení s převzetím zboží a prodávající mu umožní nakládat se zbožím. Zboží zůstává v souladu s ustanovením § 2132 a násl. občanského zákoníku ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny obchodním partnerem.

Rozhodčí doložka

Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s kupními smlouvami, jejichž přílohu tvoří tyto všeobecné obchodní podmínky, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů a s konečnou platností jedním rozhodcem, a to advokátem zapsaným v seznamu advokátů vedeným Českou advokátní komorou, který bude jmenován na základě dohody smluvních stran. Jestliže nebude dosaženo písemné dohody o osobě rozhodce do 30 dnů poté, co jedna strana vyzvala druhou stranu k jednání o osobě rozhodce, jmenuje rozhodce prodávající (společnost BOMANITAS s.r.o.). Smluvní strany se dohodly, že rozhodce je oprávněn spor rozhodnout podle zásad spravedlnosti s ohledem na obsah uzavřených smluv. Rozhodce je oprávněn spor rozhodnout bez ústního jednání pouze na základě předložených písemností. Rozhodce však může nařídit ústní jednání, jestliže to bude podle svého názoru požadovat za užitečné k vyřešení sporu. Řízení je neveřejné. Strany souhlasí, že rozhodčího nález nemusí obsahovat odůvodnění. Součástí rozhodčího nálezu bude rovněž výrok, kterým bude rozhodnuto o nákladech řízení. Nařídí-li rozhodce ústní jednání, účastní se ho strany přímo, popřípadě i prostřednictvím svých řádně zmocněných zástupců, jež strany jmenují podle své volné úvahy. Nařídí-li rozhodce ústní jednání, a jestliže se nedostaví strana, která byla řádně vyrozuměna o čase a místě ústního jednání, nebrání její nepřítomnost projednání sporu. Nařídí-li rozhodce ústní jednání, může každá ze stran prohlásit, že souhlasí s tím, aby se ústní jednání konalo v její nepřítomnosti. Náklady sporu, včetně odměny rozhodce, ponese strana, která ve sporu nebude úspěšná. Bude-li mít jedna ze stran pouze částečný úspěch ve sporu, ponesou obě strany náklady sporu včetně odměny rozhodce rovným dílem. Odměna rozhodce je hrazena žalobcem a činí 5 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně však 11.000,- Kč, a je splatná k rukám rozhodce do 3 dnů ode dne podání žaloby. Místem rozhodčího řízení bude Praha, Česká republika. Řádně vydaný rozhodčí nález bude konečný a pro strany závazný. Otázky řízení, které nejsou upraveny v rozhodčí doložce, se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů v platném znění.

Podmínky uplatnění reklamace

Podmínky pro uplatnění reklamace zboží, pro poskytování záruky za jakost zboží a další pravidla týkající se vyřizování a uplatňování reklamací, se vždy řídí platnými Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem společnosti BOMANITAS s.r.o. Při nákupu mezi 2 Obchodními subjekty, nákupu na IČO za velkoobchodní ceny není možné aplikovat standardní ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ve 14 denní lhůtě. V případě neoprávněného navrácení zboží Odběratelem zpět, je účtováno skladné ve výši 100 Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den, počínaje samotným fyzickým přijetím zásilky. Pro možné navrácení zásilky Kupujícímu zpět, je nutné nejprve uhradit paušální Přepravní náklady ve výši 200 Kč bez DPH + vzniklé náklady na skladné zásilky, tj. 100 Kč bez DPH za každý započatý den od fyzického přijetí zásilky, kde převýši-li úložní doba hodnotu zboží nebo dobu 20 po sobě jdoucích kalendářních dnů, bude zboží po této době nenávratně zlikvidováno, čímž však není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody a skladného. Vzhledem k námi prodávanému zboží kategorie "OUTLET", nutno však vždy (nemusí být pravidlem, ani nebývá), počítat s možným 1-5% defektem, což do uvedeného procentního počtu se v dané dodávce zboží / mixu do možné řádné reklamace neakceptuje.

Zpracování osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete zde.

Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí v každém konkrétním případě ve znění ke dni uzavření jednotlivé kupní smlouvy. Kupující podnikatel souhlasí a přijímá veškerá ustanovení všeobecných obchodních podmínek ve znění platném v den učinění objednávky zboží. Společnost BOMANITAS s r.o., jako prodávající informuje kupujícího, že veškeré údaje získané na základě nebo v souvislosti s uzavřenými kupními smlouvami považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) ke zlepšení svých služeb a k marketingovým a obchodním účelům. Kupující souhlasí s tím, že údaje získané na základě nebo v souvislosti s uzavřenou smlouvou (zejména údaje uvedené v objednávce), může prodávající zpracovávat pro svoji vlastní potřebu a dále pro marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, přičemž prodávající se zavazuje postupovat plně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Tento souhlas kupujícího může být kdykoliv odvolán, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu. Prodávající a kupující nebudou odpovědni za porušení svých povinností vyplývajících z kupní smlouvy, pokud jim v jejich plnění bude bránit případ vyšší moci. Prodávající a kupující vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizovali jakoukoli škodu způsobenou případem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí jakákoli nepředvídatelná výjimečná situace či událost mimo kontrolu prodávajícího nebo kupujícího, jež mu brání v plnění jakýchkoli jeho závazků vyplývajících z kupní smlouvy, nebyla zapříčiněna chybou nebo nedbalostí na jeho straně a prokáže se, že ji nelze překonat ani s vynaložením veškeré řádné péče. Nepředvídatelnou výjimečnou situací či událostí se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí požáry, války, občanské nepokoje, stávky, havárie, povodně, záplavy, povětrnostní vlivy a jiné přírodní katastrofy (např. bouře, zemětřesení, apod.) a opatření státních orgánů (obecně závazné právní předpisy) a další podobné situace či události, jež mají vliv na schopnost plnění povinností prodávajícím nebo kupujícím a jež se vymykají kontrole a vlivu prodávajícího nebo kupujícího nebo které brání z jiných objektivních důvodů realizaci plnění dle kupní smlouvy. V případě doručování písemností mezi prodávajícím a kupujícím se za doručovací adresu považuje sídlo prodávajícího a sídlo nebo místo podnikání kupujícího. Platné všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici na provozovnách prodávajícího nebo na jeho webových stránkách a každý kupující je při koupi zboží na tyto upozorněn a má se s nimi možnost seznámit. Prodávající je oprávněn všeobecné obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platných právních předpisů a v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.

V případě, že vyhodnotíme jednání zákazníka při nákupech a reklamacích jako spekulativní, či nás zákazník záměrně uvede v omyl nebo neuhradí svou objednávku v termínu na objednávce či faktuře uvedeném, vyhrazujeme si právo zákazníka dále v budoucnu neobsluhovat. Prodávající může také zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 60 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Vyhrazujeme si také právo rozhodnout s konečnou platností o schválení respektive neschválení provedené registrace.